IRIS Schoolklimaat is sinds 1 augustus 2018 niet meer te gebruiken

Topicus Onderwijs, het bedrijf dat IRIS Schoolklimaat ontwikkelt en exploiteert, is per 1 augustus 2018 gestopt met het leveren van het incidenten registratiesysteem IRIS Schoolklimaat voor het po, vo en mbo. Topicus Onderwijs kiest ervoor om het registreren van incidenten alleen nog aan te bieden in haar leerlingvolgsystemen ParnasSys (po) en Somtoday (vo). Het registeren van incidenten in EduArte (mbo) blijft ook beschikbaar.